Ochrona znaków towarowych Wenger

 Spółka Victorinox AG mająca siedzibę w Ibach-Schwyz w Szwajcarii oraz jej spółki zależne (łącznie „Victorinox”) są właścicielem m.in. następujących zastrzeżonych znaków towarowych: Victorinox, Swiss Army, Swissgear, Wenger (oraz ich wszelkich kombinacji).

Victorinox rygorystycznie chroni i broni tych znaków towarowych w skali globalnej. W związku z tym niniejsza Polityka ochrony znaków towarowych musi być przestrzegana przez wszystkie strony trzecie (np. podmioty zajmujące się odsprzedażą).


1. Wykorzystywanie zastrzeżonych znaków towarowych, logo i elementów graficznych


1.1 Stronom trzecim nie wolno wykorzystywać zastrzeżonych znaków towarowych Victorinox zawartych w adresie URL strony internetowej/domen (np. www.victorinoxshop.com), chyba że zostało to formalnie zatwierdzone na mocy wcześniejszych umów.

1.2 Jeśli strona trzecia zarejestrowała domenę i/lub prowadzi stronę internetową związaną z marką Victorinox, korzystając z domeny, która narusza prawa własności intelektualnej Victorinox, treści te muszą być przeniesione do innej domeny, która spełnia warunki punktu 1.1. Zarejestrowana domena musi zostać przekazana Victorinox (termin: 30 września 2016 r.). Aby podjąć niezbędne działania, należy skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: trademark.protection@victorinox.com.

1.3 Strony trzecie mogą wykorzystywać jedynie logotypy przekazane przez Victorinox. Logotypy nie mogą być w jakikolwiek sposób modyfikowane.

1.4 Strony trzecie nie mogą wykorzystywać logo, projektów lub wzorów w jakikolwiek sposób, który mógłby wprowadzić w błąd klienta i/lub sugerować, że klient znajduje się na stronie obsługiwanej przez Victorinox. Na stronach internetowych stron trzecich użytkownik musi zawsze mieć jasność, że nie są one obsługiwane przez Victorinox. W szczególności zabrania się wykorzystywania logo Victorinox w lewym górnym rogu strony internetowej.

1.5 Strony trzecie nie mogą kopiować lub imitować wzorów Victorinox ani stylistyki i charakteru stron internetowych Victorinox.

1.6 Wszystkie teksty i opisy produktów na oficjalnych stronach Victorinox (w tym Wenger oraz blog „New & Noteworthy”) są chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Victorinox.

1.7 Strony trzecie mogą wykorzystywać oficjalne elementy graficzne Victorinox jedynie w takiej formie, w jakiej zostały one dostarczone za pośrednictwem centrum mediów. Elementów graficznych nie można modyfikować.


2. Modyfikacja, reklama i sprzedaż produktów 


2.1 Strony trzecie nie mogą dostosowywać produktów Victorinox, wykorzystując projekty, które nie zostały wcześniej formalnie zatwierdzone przez Victorinox (jedyny wyjątek: grawerunek na ostrzu i rękojeści).

2.2 Strony trzecie nie mogą sprzedawać produktów Victorinox na jakichkolwiek aukcjach lub w jakichkolwiek internetowych serwisach handlowych, o ile nie otrzymały na to zgody Victorinox.

2.3 Strony trzecie nie mogą wykorzystywać jakichkolwiek znaków handlowych Victorinox lub ich pochodnych w reklamach w wyszukiwarkach i mediach społecznościowych (np. Google Adwords, reklamy w wyszukiwarce Bing Ads, reklamy na Facebooku). 

 
Niniejsza polityka wchodzi w życie 1 października 2016 r. i w każdej chwili może ulec modyfikacjom i zmianom wedle uznania Victorinox. W niektórych krajach i/lub co do niektórych kategorii produktów Victorinox mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki/polityki. W razie wątpliwości informacji należy szukać u lokalnego dystrybutora lub w filii Victorinox.
 
W razie pytań dotyczących Polityki ochrony znaków towarowych Victorinox prosimy o kontakt e-mailowy na adres trademark.protection@victorinox.com.
 
Ostatnia aktualizacja: 31 maja 2016 r.